2. športne igre zaposlenih 2019 v Brežicah

2. športne igre zaposlenih 2019 v Brežicah
Športne igre zaposlenih vsmo v Brežicah v Soboto, 18. maja izpeljali že četrto leto zapovrstjo. Kljub slabi vremenski napovedi se je iger skupno udeležilo 99 tekmovalcev iz 13 podjetij oz. delovnih organizacij iz Brežic, Krškega, Sevnice, Novega mesta ter ena ekipa iz Nove Gorice.
Razpisana so bila tekmovanja v  šestih športnih panogah, zaradi odpovedi udeležbe pa smo tekmovanja izpeljali v štirih panogah in sicer v nogometu, košarki 3x3, tenisu in lokostrelstvu.
Športne igre smo zaključili s podelitvijo nagrad, piknikom in prijetnim druženjem v ŠRC Grič ob reki Krki.

Ivan Gerjevič
Sekretar Športne zveze Brežice
Vodja regijske pisarne OKS-ZŠZ Brežice

Glavni sponzor

Glavni medijski sponzor

Veliki sponzorji

Sponzorji